Home Yaşam

Kategori: Yaşam

Yazı
Pavlov’un Köpeği: Klasik Koşullanma

Pavlov’un Köpeği: Klasik Koşullanma

Birbiriyle ilgisi olmasa bile ardıl zamanlı gerçekleşen olayların yeniden ardıl olarak gerçekleşeceğine dair kanaatlerimiz olduğunun farkında mısınız? Pavlov’un düzenlediği klasik koşullanma deneyi başlangıçta zil sesine salya salgılamayan köpeğin zamanla nasıl zil sesine salya salgıladığını bize gösteriyor.

Yazı
Başarısızlığı Kabul Etmek

Başarısızlığı Kabul Etmek

Başarısızlık korkusu ailemiz, arkadaşlarımız, yaşadığımız kültür ve kişisel tabularımız etrafında oluşan bir şemadır. Bu korkuyu en çok çocukluğumuzda öğrendiğimiz negatif duygular besler. Çocuklarımıza başarıyı öğrettiğimiz kadar başarısız olabileceklerini ve bu durumla nasıl baş edeceklerini de öğretmeliyiz.

Yazı
Sessizlik Savaşı: Küsmek

Sessizlik Savaşı: Küsmek

Kendini ifade edemediği ve çaresiz hissettiği zamanlarda herkes bildiği yolu uygular. Bunlardan bir tanesi “küsmek”. Aslında hepimizi rahatsız eden küsme davranışını nasıl kazanıyoruz, neden yapıyoruz? Bize kendimizle ilgili neyi gösteriyor?

Yazı
Küçük Albert Deneyi: Koşullu Duygusal Tepki

Küçük Albert Deneyi: Koşullu Duygusal Tepki

Hiç korkmadığınız bir şeyden zamanla nasıl korkar hale gelirsiniz? Fobiler nasıl oluşur? John Watson’un düzenlediği Küçük Albert Deneyi fobilerin ve korkuların koşullanma süreci ile olan ilişkisi konusunda bizlere ışık tutuyor.

Yazı
Bebeklikte Duyu ve Algılar

Bebeklikte Duyu ve Algılar

Ce-ee oynayarak güldürdüğümüz, eşyayı arkamıza saklayınca o eşyayı unutan bebeklerin bu sevimli saflığının sebebi nedir? Bebeklerin algısal sürekliliği, saklı nesne algısı, derinlik algısı gibi görsel fonksiyonları yetişkinlere kıyasla daha az gelişmiştir. Bu durum onların dünyayı algılayış biçimlerini de değiştirmektedir.

Yazı
Gizli Tehlike: Damgalama

Gizli Tehlike: Damgalama

Damgalama, halihazırda belli bir sorunla mücadele eden insanların, sorunları üzerinden olumsuz değerlendirilmesi olarak karşımıza çıkar. Kişi hem içsel olarak bizzat kendisi tarafından hem de dışsal olarak toplum tarafından damgalamaya maruz kalabilir. Damgalama, sorunla olan mücadelenin uzamasında ciddi bir rol oynar.

Yazı
Beynin Duygusal Hayatı

Beynin Duygusal Hayatı

Kişiliğimiz kadar duygusal olarak kim olduğumuz da bizi biricik kılar. Duygusal olarak kim olduğumuzu ise temeli beyin mekanizmalarına dayanan duygusal stilimiz belirler. Nörolojik çalışmalarını duygular özelinde yürüten Dr. Richard Davidson duygusal stiller hakkında kapsayıcı bir spektrum geliştirmiştir.

Yazı
Acaba Mükemmeliyetçi miyim?

Acaba Mükemmeliyetçi miyim?

Mükemmeliyetçi kişilik özellikleri geliştirenler eleştirilerini hem kendilerine hem de çevrelerine yöneltse bile bu durumun başarıyı olumlu yönde etkilediğine dair bir kanıt bulunmuyor. Peki mükemmeliyetçilik nereden geliyor, hepimiz biraz mükemmeliyetçi miyiz?

  • 1
  • 2
  • 4