Home Kültür

Kategori: Kültür

Yazı
Eskişehir Odunpazarı Tarihi Dokusunun Yıkımı

Eskişehir Odunpazarı Tarihi Dokusunun Yıkımı

Doğal sokakları, geleneksel evleri, sokakların insanlara ait olması gibi özelliklere sahip olan Odunpazarı bölgesi, zaman içerisinde turist çekme ve bölgeyi popülerleştirme adına değişimlere uğramıştır. Geleneksel evler otellere dönüştürülmüş, insanlara ait olan sokaklar arabalara verilmiş, bölge tanınsın diye ünlü bir mimara bina yaptırılmış; fakat bunlar bölgeye büyük ölçüde zarar vermiştir.

Yazı
Modernleşmenin Eşiğinde İstanbul

Modernleşmenin Eşiğinde İstanbul

Hem Doğu Roma’ya hem de Osmanlı İmparatorluğu’na başkentlik etmiş İstanbul, 19. yüzyılda Tanzimat Fermanı ile modernleşme ve Batılılaşma hamleleri ile karşı karşıya gelmiştir. Önce Avrupa’dan getirilen mimarlar ile başlayan bu süreç zamanla yoğunluğunu artırmıştır. Günümüz İstanbul’u ise şehrin eski halinden çok daha farklıdır ve her gün değişmeye devam etmektedir.

Yazı
Boşnakların İslamiyet’i Kabul Süreci

Boşnakların İslamiyet’i Kabul Süreci

Boşnakların İslam dini ile tanışmalarını tek bir tarih başlığında anmak güçtür. Aşama aşama gerçekleşen bu süreç; Osmanlı’nın Bosna’yı fethettiği tarihin öncesi ve sonrası birlikte değerlendirilmeli, süreç bağlamındaki temsilci unsurlar ile ele alınmalıdır. Bu bağlamda Horasan Erenlerinden Akhisarlı Ayvaz Dede’nin hikayesi, Bosna’nın İslamlaşmasına dair önemli unsurlardan biridir.

Yazı
Anadolu’nun Göçmen Kuşları: Yörükler

Anadolu’nun Göçmen Kuşları: Yörükler

Kapitalizme direnen son kale olarak Anadolu yörükleri, kendilerine has yaşam biçimleri ve modern dünyanın dayattığı hayat rutininden uzak yaşamlarıyla tarihten bugüne kadim bir kültürün azınlık koruyucuları olarak ömür geçirmeye devam ediyorlar. 

Yazı
Mahallenin Ölümü

Mahallenin Ölümü

Modern dünya ile birlikte çalışan aileler, sokaktan kopma uğruna daha yüksek bina yapma yarışı ve dış dünya ile keskin sınırlar koyan güvenlikli siteler mahallenin ölümünde başrole sahip örneklerden yalnızca birkaçıdır. Pandemiyle birlikte insanlarla bir arada olma özlemi daha da artmıştır. Bununla birlikte de mahalle kavramı tekrar ön plana çıkmıştır.

Yazı
Seyyahların Gözünden İstanbul

Seyyahların Gözünden İstanbul

İstanbul’un kent tarihini anlamak için en önemli kaynaklardan biri de seyyahların gözünden şehre bakmaktır. Her dönem farklı seyyahlar tarafından değişik şekillerde ele alınsa da tarih boyunca şehre gelen ziyaretçilerin ortak yorumu, İstanbul’un bulunduğu mevki ve kültürel yapısı ile başka hiçbir şehre benzemediği olmuştur.

Yazı
Şamanların Enteresan Giysisi: Manyak

Şamanların Enteresan Giysisi: Manyak

Şamanizm atalarımızın zihin dünyasını anlamak bakımından önem arz ediyor. Şamanların ayin sırasında giydikleri kıyafet ve bu kıyafetin temsil ettikleri üzerinden eski Türklerin inanç sistemi hakkında neler söyleyebiliriz?

Yazı
Köy Enstitüleri Üzerine Mülahazalar

Köy Enstitüleri Üzerine Mülahazalar

“Köylü köyünde gerek” yahut “İş için iş içinde eğitim” sloganlarıyla yola çıkan Köy enstitüsü fikri Cumhuriyetin ilk yıllarından başlayarak çok partili hayata kadar varlığını sürdürmüş ve her daim tartışmalı bir konu olarak gündemde yer bulmuştur.

  • 1
  • 2
  • 4