Ana Sayfa Elif Aktürk

Elif Aktürk

Yazı
Başarısızlığı Kabul Etmek

Başarısızlığı Kabul Etmek

Başarısızlık korkusu ailemiz, arkadaşlarımız, yaşadığımız kültür ve kişisel tabularımız etrafında oluşan bir şemadır. Bu korkuyu en çok çocukluğumuzda öğrendiğimiz negatif duygular besler. Çocuklarımıza başarıyı öğrettiğimiz kadar başarısız olabileceklerini ve bu durumla nasıl baş edeceklerini de öğretmeliyiz.

Yazı
Gizli Tehlike: Damgalama

Gizli Tehlike: Damgalama

Damgalama, halihazırda belli bir sorunla mücadele eden insanların, sorunları üzerinden olumsuz değerlendirilmesi olarak karşımıza çıkar. Kişi hem içsel olarak bizzat kendisi tarafından hem de dışsal olarak toplum tarafından damgalamaya maruz kalabilir. Damgalama, sorunla olan mücadelenin uzamasında ciddi bir rol oynar.

Yazı
İçedönük- Dışadönük Kişilikler

İçedönük- Dışadönük Kişilikler

İçe dönüklük ve dışa dönüklük olarak ikiye ayrılan farklı kişilik tutumları Carl Gustav Jung’un belirlediği temel ruhsal işlevleri olan düşünme, duygu, sezgi ve duyu ile birlikte düşünüldüğünde 8 farklı kişilik tipi ile karşılaşırız.

Yazı
Stres!

Stres!

Stres, bedenin kendi üzerindeki her türlü talebe karşı özgül yanıtıdır ve sanılanın aksine her zaman olumsuz bir anlama gelmez. Olumlu stres, başarılı işler çıkarmamıza ve aktif durum üzerinde etkili olabilmemize yardımcı olur.

Yazı
Yolun Yarısı: Orta Yaş Krizi

Yolun Yarısı: Orta Yaş Krizi

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın kaleme aldığı Huzur romanındaki aydın tipi fildişi kulesine çekilmişken Şevket Süreyya Aydemir’in Suyu Arayan Adam isimli otobiyografik romanında karşımıza çıkan aydın tipi Anadolu’ya yönelmiştir. Ne var ki halkın içine doğru yol alan bu aydın tipi de kulesini beraberinde taşır.

Yazı
Çaresizliği Öğrenmek

Çaresizliği Öğrenmek

Bisiklete binmeyi veya ip atlamayı nasıl öğrendiğinizi hatırlıyor musunuz? Doğduğumuz andan itibaren birçok şey öğreniyor, geliştiriyor yahut unutuyoruz. Ancak öğrenirken farketmediğimiz ve belki de yaşam boyu esiri olduğumuz bir şey var: Öğrenilmiş Çaresizlik

Yazı
İhmal ve İstismar

İhmal ve İstismar

İstismar, 0-18 yaş grubu arasındaki çocukların maruz kaldığı olumsuz muamelelerin tümünü içerir. İhmal ise çocuğun ihtiyaçlarının karşılanmamasıdır. İstismar, pasif olarak ihmali de bünyesinde barındırmaktadır.