Home Sanat

Kategori: Sanat

Yazı
Sanat ve Halkla İlişkiler Neden Birbirine İhtiyaç Duyar?

Sanat ve Halkla İlişkiler Neden Birbirine İhtiyaç Duyar?

Halkla ilişkilerin en temel g revi bir mesajı alıcıya iletmektir. Sanata
baktığımızda ise bu aynı g revi estetik kurallar  er evesinde sürdürdüğünü
g rürüz. “Sanat, bir duyguyu yaşayan insanın, o duyguyu bilerek ve isteyerek
başkalarına aktarma olayıdır." diyen Bernard Shaw’ın bu s zleri sanatın
tanımını  ok güzel  zetler. Yani bu iki alanda da asıl olan şey iletilen mesaj,
hissettirilen duygudur. Bu sebeple halkla ilişkiler ve sanat tıpkı sağ el ve sol el
gibidir. Birbirinden ayrı  alışsalar da birbirlerinden destek alırlar ve birlikte inşa
ederler. Her iki alan da bir diğeri i in  ok büyük bir  nem arz eder ve var
olabilmek i in halkla ilişkiler ve sanatın birbirlerine ihtiya ları vardır.

Yazı
Hüzünlü Bir Tebessüm: Arkadaşımın Evi Nerede

Hüzünlü Bir Tebessüm: Arkadaşımın Evi Nerede

Arkadaşımın Evi Nerede? ile dostluk ve başkasının faydasını gözetme bağlamında vicdan mefhumlarını çok sıcak bir tonla işler Kiyarüstemi. Başta yaygın disiplin anlayışı olmak üzere toplumun çeşitli kavramları kavrayış tarzına getirdiği bakışla finalde seyircinin yüzünde hüzünlü bir tebessüm bırakır.

Yazı
Gelenekselcilik ile Postmodernizmin  Çatışması: Midsommar

Gelenekselcilik ile Postmodernizmin Çatışması: Midsommar

Midsommar, gelenek ile postmodern arasındaki çatışmaya kanıt olacak nitelikte bir filmdir. İçerisinde barındırdığı iki farklı kültürün ve bu kültürlerin şekillendirdiği insanların birbirleriyle olan anlaşmazlıklarına kapı aralamaktadır. Filmde bu çatışma, postmodern kültürde yetişen genç bir kızın yaşadığı zor dönemden sonra gelenekselciliğe geçişiyle anlatılmaktadır.

Yazı
İslam’da Anikonizm ve Bizans İkonoklazmı

İslam’da Anikonizm ve Bizans İkonoklazmı

İslam’da ilahi varlıklara olduğu gibi canlıların tasvirine de belirli kısıtlamalar getirilmiştir. Tarih boyunca defalarca masaya yatırılan bu meseleye sanat tarihçisi Titus Burckhardt, Bizans ikonoklazmı ile karşılaştırmalı olarak oldukça dikkat çekici bir biçimde yaklaşmaktadır.

Yazı
Funny Games’e Brechtyen Bir Bakış

Funny Games’e Brechtyen Bir Bakış

Geleneksel tiyatro anlayışına karşıt konumlanan Bertolt Brecht'in 20. yüzyılın ilk yarısında ortaya attığı epik tiyatro kuramı sinema alanında oldukça ses getiren tartışmalarından birine sebebiyet vermiştir. Michael Haneke’nin Funny Games filmi de bu tartışmalar dahilinde değerlendirilmesi gereken bir yapım olarak dikkat çekmektedir.

Yazı
Yesemek Taşocağı Ve Heykel Atölyesi

Yesemek Taşocağı Ve Heykel Atölyesi

UNESCO'nun Dünya Miras Alanları Geçici Listesi'nde yer alan Yesemek Açık Hava Heykel Müzesi 3000 yıldır kendi kaderine terkedilmiş bir vaziyette dururken, 2000li yılların başında yaklaşık 100 yıldır parça parça süren çalışmaların sonucunda halkın hizmetine açıldı lakin hala gerektiği ilgiyi göremiyor.

Yazı
Yuvaya Dönüşün Hikayesi: Karınca

Yuvaya Dönüşün Hikayesi: Karınca

Nazif Tunç’un yönettiği , insanın istemeden yaptıklarından sorumlu olup olmayacağını tartışan, bir yandan Kur’an’daki bir sureden ve eski bir menkıbeden ilham alarak son derece iyi bir hikaye anlatımı ortaya koyan Karınca filmi seyirciyle buluştu.

Yazı
Narkissos, Aşk Şarkısı ve Dali: Baştan Sona Sürrealizm

Narkissos, Aşk Şarkısı ve Dali: Baştan Sona Sürrealizm

“Bütün bunlar ancak rüyalarda olur” dediğimiz ne varsa eserlerde karşımıza çıkaran, sınır tanımayan zihinlerin bilinçsiz akışı haline gelen bir sanat akımı sürrealizm. En bilinen temsilcilerinden Salvador Dali’nin sanatsal yaşamını daha derinden incelemeye ne dersiniz?

Yazı
İnsan Okur, Sonra Yazar

İnsan Okur, Sonra Yazar

Hüsnühat sanatı, ilahi kelamı yüzyıllardır en güzel biçimlerde yazmaktadır. İslam’da yazının gelişimi ve sanatsal forma bürünmesi ilk ayetler ışığında ele alındığında hüsnühat serüveni başlıca güdüleri ve sonuçlarıyla anlam kazanır.

  • 1
  • 2
  • 4