Ana Sayfa Mehmet Sadin Kara

Mehmet Sadin Kara

1999 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Lisans düzeyinde öğrenim görmekte. Tarih, sosyoloji, siyaset vb. sosyal bilim alanlarının yanı sıra kültür ve sanata da ilgi duymakta. Yazarın; belgesel, sinema ve edebiyat başta olmak üzere geniş bir yelpazede içerik sunan yazılarına profilinden ulaşabilirsiniz.

Yazıları

Firdevsi’nin Uygar Doğu’su ve Karanlık Batı’sı

Şehname isimli efsanede kendisine yer bulan Batı ve Doğu’nun imgesel karşıtlığı pek çok açıdan çarpıcı bir anlayışın tezahürüdür. Eserde İskender’in ...
Daha Fazlasını Oku

Yuvaya Dönüşün Hikayesi: Karınca

Nazif Tunç’un yönettiği , insanın istemeden yaptıklarından sorumlu olup olmayacağını tartışan, bir yandan Kur’an’daki bir sureden ve eski bir menkıbeden ...
Daha Fazlasını Oku

Postmodern Bir Kalemle Sinemanın Gizli Yüz’ü

Gizli Yüz Türkiye’deki auteur sinemasının unutulmaz filmleri arasında yer alan, Orhan Pamuk’un kaleminden yazılmış Ömer Kavur’un perspektifinden çekilmiş ilginç bir ...
Daha Fazlasını Oku

Doğan Kuban’la Anadolu Şehirlerinin İhyası

Mimarlık tarihi alanına çok değerli katkılar sunmuş bir mimar ve araştırmacı olan Doğan Kuban, Anadolu mimarisini tarihi gelişimi içerisinde inceleyerek ...
Daha Fazlasını Oku

Niçin Sanat Filmlerinde Yolların Çoğu Tarkovski’ye Çıkar?

Andrey Tarkovski şüphesiz sanat filmlerinde çoğu zaman gözden kaçan, anlamsız gelebilen göndermeler, ithaflar ve esinlenmelerin kaynaklarından birisidir. Onun sanat filmlerinde ...
Daha Fazlasını Oku

Belgesellere Hayalleri Taşımak: Werner Herzog Mucizesi

Unutulmuş Düşler Mağarası gibi efsaneye dönüşen belgesel filmlerin deha yönetmeni Werner Herzog, insanlığın müşterek hafızasının dışında kalanların, ötekilerin hayallerini belgesellerine ...
Daha Fazlasını Oku

Ağır Sanat İşçiliği İle Anadolu Topraklarını Anlamak: Suha Arın

Suha Arın’ın Türk belgesel sinemacılığına getirdiği yenilikler ve dönüşümlerin yanı sıra, sanatçı kimliğiyle bu sahaya kazandırdıkları onu sanatında devrimci bir ...
Daha Fazlasını Oku

Edebiyat Nazarıyla Osmanlı’da Batılılaşmanın Başı ve Sonu

Sefaretname ve Zeynep Hanım Bir Türk Kadının Avrupa İzlenimleri eserleri üzerinden Osmanlı coğrafyasındaki Batılılaşma mefhumunu incelemek mümkündür. Osmanlı’nın Batılılaşma ile ...
Daha Fazlasını Oku

Sosyal Medya