Home Edebiyat

Kategori: Edebiyat

Yazı
İçli Çocuk Turgut Uyar

İçli Çocuk Turgut Uyar

Turgut Uyar, 4 Ağustos 1927 tarihinde Ankara’da doğdu. Uyar, İkinci Yeni akımının önemli temsilcilerinden biri olmuştur. Çocukken babasının ailesinden uzakta yaşaması Turgut Uyar’ı derinden etkilemiş ve belki de babasına duyduğu özlem onu şiirler yazmaya itmiştir.

Yazı
150 Yıllık Aşkın Talatı’na Farklı Bir Bakış

150 Yıllık Aşkın Talatı’na Farklı Bir Bakış

Yaklaşık yüz elli yıl önce kaleme alınan bir aşk hikayesi olan Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat’ın anlamı ancak iki karakterin birlikte düşünülmesi ile mümkündür. Bütünlüklü düşünüldüğünde dönemin toplumsal yapısı ve yazarın birçok konuya dair kanaati eserde kendini göstermektedir.

Yazı
Edebiyat Nazarıyla Osmanlı’da Batılılaşmanın Başı ve Sonu

Edebiyat Nazarıyla Osmanlı’da Batılılaşmanın Başı ve Sonu

Sefaretname ve Zeynep Hanım Bir Türk Kadının Avrupa İzlenimleri eserleri üzerinden Osmanlı coğrafyasındaki Batılılaşma mefhumunu incelemek mümkündür. Osmanlı’nın Batılılaşma ile ilk karşılaşmasının izdüşümleri Sefaretname’de karşımıza çıkarken, iki asır sonra Batılılaşmanın katettiği mesafe Zeynep Hanım Bir Türk Kadının Avrupa İzlenimleri kitabı ile tespit edilebilir.

Yazı
Sloganlar

Sloganlar

Yaşar Kemal’in Yılanı Öldürseler isimli romanı kitlelerin psikolojisi hakkında çeşitli noktalara ışık tutar. Kitlelerin davranışları ne köy ne şehirde, ne geçmişte ne şimdide değişim göstermektedir. Hasan ve annesinin hikayesinde de bu detayları bulmak mümkündür.

Yazı
Modern Yaşamdan Makul Kaçışlar Mümkün Mü?

Modern Yaşamdan Makul Kaçışlar Mümkün Mü?

Yanı başımızdaki savaşlardan, açlıktan, cinayetlerden habersizmiş gibi yaşamaya devam etmek mi yoksa tiksindiğimiz bir dünya sisteminden kaçmaya çalışmak mı daha çok delilik? Erlend Loe’nin Doppler’i bu sorularla mücadele ediyor.