Ana Sayfa Osmanlı

Etiket: Osmanlı

Yazı
Boşnakların İslamiyet’i Kabul Süreci

Boşnakların İslamiyet’i Kabul Süreci

Boşnakların İslam dini ile tanışmalarını tek bir tarih başlığında anmak güçtür. Aşama aşama gerçekleşen bu süreç; Osmanlı’nın Bosna’yı fethettiği tarihin öncesi ve sonrası birlikte değerlendirilmeli, süreç bağlamındaki temsilci unsurlar ile ele alınmalıdır. Bu bağlamda Horasan Erenlerinden Akhisarlı Ayvaz Dede’nin hikayesi, Bosna’nın İslamlaşmasına dair önemli unsurlardan biridir.

Yazı
150 Yıllık Aşkın Talatı’na Farklı Bir Bakış

150 Yıllık Aşkın Talatı’na Farklı Bir Bakış

Yaklaşık yüz elli yıl önce kaleme alınan bir aşk hikayesi olan Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat’ın anlamı ancak iki karakterin birlikte düşünülmesi ile mümkündür. Bütünlüklü düşünüldüğünde dönemin toplumsal yapısı ve yazarın birçok konuya dair kanaati eserde kendini göstermektedir.

Yazı
Osmanlı’nın Esrarkeşleri

Osmanlı’nın Esrarkeşleri

Ülkemizde kullanımı ve özendirilmesi yasak olup kimi ülkelerde yasal olan esrarın Osmanlı dönemindeki etkisi ve durumu, toplumsal bir fenomen olarak esrarın düşünülmesine imkan tanıyor.

Yazı
Edebiyat Nazarıyla Osmanlı’da Batılılaşmanın Başı ve Sonu

Edebiyat Nazarıyla Osmanlı’da Batılılaşmanın Başı ve Sonu

Sefaretname ve Zeynep Hanım Bir Türk Kadının Avrupa İzlenimleri eserleri üzerinden Osmanlı coğrafyasındaki Batılılaşma mefhumunu incelemek mümkündür. Osmanlı’nın Batılılaşma ile ilk karşılaşmasının izdüşümleri Sefaretname’de karşımıza çıkarken, iki asır sonra Batılılaşmanın katettiği mesafe Zeynep Hanım Bir Türk Kadının Avrupa İzlenimleri kitabı ile tespit edilebilir.