Home halk

Etiket: halk

Yazı
Sanat ve Halkla İlişkiler Neden Birbirine İhtiyaç Duyar?

Sanat ve Halkla İlişkiler Neden Birbirine İhtiyaç Duyar?

Halkla ilişkilerin en temel g revi bir mesajı alıcıya iletmektir. Sanata
baktığımızda ise bu aynı g revi estetik kurallar  er evesinde sürdürdüğünü
g rürüz. “Sanat, bir duyguyu yaşayan insanın, o duyguyu bilerek ve isteyerek
başkalarına aktarma olayıdır." diyen Bernard Shaw’ın bu s zleri sanatın
tanımını  ok güzel  zetler. Yani bu iki alanda da asıl olan şey iletilen mesaj,
hissettirilen duygudur. Bu sebeple halkla ilişkiler ve sanat tıpkı sağ el ve sol el
gibidir. Birbirinden ayrı  alışsalar da birbirlerinden destek alırlar ve birlikte inşa
ederler. Her iki alan da bir diğeri i in  ok büyük bir  nem arz eder ve var
olabilmek i in halkla ilişkiler ve sanatın birbirlerine ihtiya ları vardır.