Home Fatmanur Sağban

Author: Fatmanur Sağban (Fatmanur Sağban)

Yazı
Modernleşmenin Eşiğinde İstanbul

Modernleşmenin Eşiğinde İstanbul

Hem Doğu Roma’ya hem de Osmanlı İmparatorluğu’na başkentlik etmiş İstanbul, 19. yüzyılda Tanzimat Fermanı ile modernleşme ve Batılılaşma hamleleri ile karşı karşıya gelmiştir. Önce Avrupa’dan getirilen mimarlar ile başlayan bu süreç zamanla yoğunluğunu artırmıştır. Günümüz İstanbul’u ise şehrin eski halinden çok daha farklıdır ve her gün değişmeye devam etmektedir.

Yazı
Seyyahların Gözünden İstanbul

Seyyahların Gözünden İstanbul

İstanbul’un kent tarihini anlamak için en önemli kaynaklardan biri de seyyahların gözünden şehre bakmaktır. Her dönem farklı seyyahlar tarafından değişik şekillerde ele alınsa da tarih boyunca şehre gelen ziyaretçilerin ortak yorumu, İstanbul’un bulunduğu mevki ve kültürel yapısı ile başka hiçbir şehre benzemediği olmuştur.

Yazı
Yazı Karşılayan İstanbul: Sayfiyeler

Yazı Karşılayan İstanbul: Sayfiyeler

İstanbul’un kalabalığı, yoğunluğu yazları artan nem ve sıcaklarla şehirde yaşamayı iyice zorlaştırdıkça İstanbullular çareyi civardaki sayfiye bölgelerine sezonluk göç etmede bulmuşlardır. Şehrin bu sayfiye kültürü oldukça neredeyse şehrin kendi tarihi kadar kadimdir. Bu yazıda da İstanbul’un özellikle kıyı semtlerinin bir dönem sayfiye bölgeleri olarak yazı nasıl karşıladığını göreceğiz.

Yazı
19. Yüzyıl İstanbul’unda Pera ve Eğlence Kültürü

19. Yüzyıl İstanbul’unda Pera ve Eğlence Kültürü

Haliç’in diğer tarafı, Tarihi Yarımada’nın tam karşısında yer alan Galata,
kültürel ve dini çeşitliliğiyle İstanbul’un en renkli yerlerinden biriydi. 18. yüzyılda
önce Avrupalı devletlerin sefaretlerini Galata civarına inşa etmeleri, akabinde 19.
yüzyılda imparatorluğun da desteklediği batılılaşma hamleleri ve Levantenlerin
bölgedeki varlığı ile Galata’nın uzantısı olan Pera’da yeni bir kentli yaşam ve eğlence
kültürü oluşmuştu.

Yazı
Yetişin Yangın Var! – İstanbul’un Yangınları

Yetişin Yangın Var! – İstanbul’un Yangınları

İstanbul güzelliklerin olduğu kadar felaketlerin de şehridir. Bu felaketlerin başında ise yangınlar ve depremler gelir. İstanbul’un meşhur yangınları tulumbacıların ve sigorta şirketlerinin kurulmasıyla İstanbul tarihini değiştirdiği gibi ahşap binalardan kagir binalara şehrin çehresini de değiştirmiştir.

Yazı
Kahvenin İstanbul’daki Serüveni ve Kahvehaneler

Kahvenin İstanbul’daki Serüveni ve Kahvehaneler

Hikayesi Yemen’e kadar uzanan kahve, Osmanlı’ya geldiğinde toplumsal ve kültürel bir değişimin öncüsü olmuştur. Kahvehanelerde toplumun her kesiminden insanları bir araya getirirken aynı zamanda dönemin elitleri tarafından da eleştirilmiştir.

Yazı
Şehirde Bizden Başka Kimler Var?

Şehirde Bizden Başka Kimler Var?

İstanbul halkının sokak hayvanlarına, özellikle de kedi ve köpeklere karşı olan müşfikliği meşhurdur. Fakat öte yandan modernleşme yolculuğuna çıkan İstanbul’da, köpeklerin başına olmadık facialar da gelmiştir.

Yazı
Kimin Şehri?

Kimin Şehri?

Dünyanın en kadim şehirlerinden biri olan İstanbul üzerine yazılan efsaneler sayısızdır. Bütün yazılanlar ve rivayetler kentimizin kültürünün ne kadar katmanlı ve zengin olduğunu vurgular. İstanbul bu noktada belki de bütün medeniyetlerin birleştiği bir yerde durur.

Yazı
Yüzyıllardır Süregelen Gelenek; İstanbul’da Balıkçılık

Yüzyıllardır Süregelen Gelenek; İstanbul’da Balıkçılık

Denizlerle çevrili bir şehir olan İstanbul’da balıkçılık, yüzyıllardır süregelen bir meslektir. Balık pazarları, balıkçı loncaları ve özel balık tutma teknikleri ile sadece bir geçim kaynağının çok daha ötesinde bir kültürü oluşmuştur. Balıkçılık, İstanbullular için nesilden nesile sürdürülen bir gelenek olarak varlığını hala devam ettirmektedir.