Home Buğrahan Şahin

Author: Buğrahan Şahin (Buğrahan Şahin)

Yazı
Afrika’da İnsanlığın Büyük Ayıbı: Ruanda Soykırımı

Afrika’da İnsanlığın Büyük Ayıbı: Ruanda Soykırımı

İnsanlık tarihinde yapılan en büyük soykırımlardan birisinin yaşandığı Ruanda’da 800.000’den fazla Tutsi, aşırı milliyetçi Hutular tarafından katledildi. Sömürge yılları boyunca Belçikalıların ektiği bu nefret Fransa ve ABD politikaları ile alevlendi ve içlerinde ayrım yapılmaksızın yüzbinlerce insan satırlarla katledildi. Tüm dünyanın gözü önünde yapılan bu soykırım tarihin kara sayfalarına insanlığın bir ayıbı olarak yazıldı.

Yazı
Avrupa’nın Radikal Savaşçıları: Töton Şövalyeleri

Avrupa’nın Radikal Savaşçıları: Töton Şövalyeleri

Önce bir sıhhiye birliği olarak kurulan Töton Şövalyeleri, zamanla bir saldırı birliği olarak Doğu Avrupa’daki seferleri ile güçlü bir siyasi odak haline gelmişlerdir. Zırhları kadar dini inançları da kuvvetli olan bu Katolik şövalyelerin paganlara ve heretiklere karşı zaferleri Ortodoks Ruslarla karşılaşana kadar devam etmiştir.

Yazı
Osmanlı’nın Esrarkeşleri

Osmanlı’nın Esrarkeşleri

Ülkemizde kullanımı ve özendirilmesi yasak olup kimi ülkelerde yasal olan esrarın Osmanlı dönemindeki etkisi ve durumu, toplumsal bir fenomen olarak esrarın düşünülmesine imkan tanıyor.

Yazı
Haçlıların İslam Medeniyetiyle İlk Karşılaşmaları

Haçlıların İslam Medeniyetiyle İlk Karşılaşmaları

Medeniyetlerin karşılaşmaları tarih boyunca çok ilginç olaylara ev sahipliği etmiştir. Avrupa’da kısmen izole bir hayat yaşayan Franklar Haçlı Seferleri sırasında İslam topraklarında karşılaştıkları medeniyet karşısında önce muhafazakar çerçevede olumsuz bir tavır almış lakin daha sonra kendileri de bu medeniyete ayak uydurmuşlardır.