Home Ahsen Esma Kalaycı

Author: Ahsen Esma Kalaycı (Ahsen Esma Kalaycı)

Yazı
Eskici Metaforu Üzerinden Eşya

Eskici Metaforu Üzerinden Eşya

Sevgi Soysal, Eskici adlı öyküsünde eşyanın insan psikolojisi üzerinde kurduğu tahakküme dikkat çekerek insanın sahip olduğu her eşyada özgürlüğünden ödün vermek zorunda kaldığını ve zaman içinde bu sorumluluğun altında ezildiğini anlatır.

Yazı
Anadolu’nun Göçmen Kuşları: Yörükler

Anadolu’nun Göçmen Kuşları: Yörükler

Kapitalizme direnen son kale olarak Anadolu yörükleri, kendilerine has yaşam biçimleri ve modern dünyanın dayattığı hayat rutininden uzak yaşamlarıyla tarihten bugüne kadim bir kültürün azınlık koruyucuları olarak ömür geçirmeye devam ediyorlar. 

Yazı
Köy Enstitüleri Üzerine Mülahazalar

Köy Enstitüleri Üzerine Mülahazalar

“Köylü köyünde gerek” yahut “İş için iş içinde eğitim” sloganlarıyla yola çıkan Köy enstitüsü fikri Cumhuriyetin ilk yıllarından başlayarak çok partili hayata kadar varlığını sürdürmüş ve her daim tartışmalı bir konu olarak gündemde yer bulmuştur.

Yazı
Çocuk Olmanın Dayanılmaz Ağırlığı

Çocuk Olmanın Dayanılmaz Ağırlığı

Çocukluk dönemi, beklenmeyen istismarların ve ihmallerin yaşanabileceği, belki de insan hayatının en hassas dönemidir. Alice Miller’in “Beden Asla Yalan Söylemez” kitabını ve onu sıkıca takiben Nihan Kaya’nın kaleme aldığı “İyi Aile Yoktur” kitabını dikkate alarak çocuklara yaklaşımımızı yeniden düşünebiliriz.

Yazı
Şu Bilinmeyen Anadolu

Şu Bilinmeyen Anadolu

Sosyal, kültürel ve ekonomik alanda alışılanın tersi bir çerçeveyle karşımıza çıkan Şevket Süreyya Aydemir, Suyu Arayan Adam isimli kitabında, Anadolu halkı için modern çağda bile duymaya alışık olmadığımız betimlemeler yaparak savaş yıllarını tanık olduğu biçimiyle okuyucusuna aktarıyor.

Yazı
2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu

2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu

Anadolu denilince akla gelen her kıstası karşılayan bir şehir olmasının yanı sıra yerli yabancı her bölgeden turistin ilgisini çekebilecek mimari eserleriyle tam bir kültür mirası olan Kastamonu, mutfak çeşitliliği ve doğal güzellikleriyle keşfedilmeyi bekliyor.

Yazı
Bir Anadolu Portresi: Misafir Olmak

Bir Anadolu Portresi: Misafir Olmak

Anadolulu olmak biraz da misafiri sevmek, misafire ikram etmek ve evin bereketini gelen misafirden bilmektir. İsrafın uğramadığı sofralarda azıcık aşla günü geçirip nimetin şükrünü misafir doyurarak eda edebilmektir. Bu yazıda misafirin Anadolu için ne anlama geldiğini incelemeye çalıştık.